Advokátska kancelária KubalaLegal je zoskupením právnikov, v ktorej sa spájajú dravosť a nové idey mladých právnikov so skúsenosťami a rozvahou ich starších kolegov.

O kancelárií

Základnou filozofiou kancelárie je poskytovanie komplexných vysokokvalifikovaných právnych služieb, ktoré sú špecificky orientované na individuálne potreby každého klienta. Neefektivita iných subjektov je, bohužiaľ, každodennou realitou a plytvanie časom je v konečnom dôsledku plytvanie peniazmi.

POD JEDNOU STRECHOU

Pri hľadaní optimálnych riešení pre našich klientov sa opierame o bohaté právne znalosti a skúsenosti z jednotlivých právnych odvetví a súčasne, priamo v sídle našej kancelárie, spolupracujeme s profesionálnymi účtovnými a daňovými poradcami, vďaka čomu vieme zhodnotiť riziká a prinášať komplexné riešenia. Naši klienti tak získavajú „pod jednou strechou” komplexný servis a vysokokvalifikované poradenstvo.

Členovia kancelárie:

JUDr. Jozef KUBALA, PhD.

Advokát / Partner

Mgr. Ivo PILIP

Advokátsky koncipient

Jaroslav POĽAŠKO

Odborný referent

email: polasko@kubalalegal.eu

Vanessa PALFIOVÁ

Právny asistent

email: palfiova@kubalalegal.eu

Kontaktujte nás

+421 915 05 99 33 office@kubalalegal.eu