Jednou z oblastí, na ktoré sa členovia kancelárie pri poskytovaní právnych služieb špecializujú, je rodinné právo. V oblasti rodinného práva poskytujeme našim klientom komplexné odborné poradenstvo a zastupovanie v súdnych, ako aj mimosúdnych konaniach.

Rodinné právo

Poskytujeme odborné poradenstvo vo všetkých sférach rodinného práva, predovšetkým:

  • konanie o rozvod manželstva,
  • zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) za trvania manželstva aj po rozvode manželstva,
  • konanie vo veciach úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas do rozvodu a po rozvode manželstva,
  • konanie o zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov a úprava styku druhého rodiča s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, úprava styku ostatných príbuzných s maloletými deťmi,
  • konanie vo veciach určenia, zvýšenia, zníženia abo zrušenia vyživovacej povinnosti (výživné) maloletých aj plnoletých detí,
  • konanie o schválení úkonu maloletého dieťaťa,
  • konania vo veciach určenia a zapretia otcovstva,
  • osvojenie (adopcia) dieťaťa.

 

NAPÍŠTE NÁM

Kontaktujte nás

+421 915 05 99 33 office@kubalalegal.eu