KubalaLegal s.r.o.
Rozvojová 2
040 11 Košice

IČO: 50111213
DIČ: 2120175519
Banka: Tatra banka a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK38 1100 0000 0029 4001 5500
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel Sro, vložka č. 38303/V

+421 915 05 99 33
office@kubalalegal.eu

GPS: 48.693468, 21.249082

Formulár

* povinné údaje