V oblasti práva obchodných spoločností (korporátne právo) poskytujeme klientom kompletný právny servis prispôsobený na mieru potrebám a požiadavkám našich klientov.

Právo obchodných spoločností

Do portfólia právnych služieb poskytovaných v oblasti korporátneho práva patrí predovšetkým:

  • komplexné právne poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností, vrátane spracovania právnych analýz súvisiacich s výkonom špecifickej podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky a členských štátov Európskej únie,
  • vypracovanie dokumentov potrebných pre založenie a vznik všetkých typov obchodných spoločností, družstiev a ich organizačných zložiek,
  • zabezpečenie oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti a zápis obchodných spoločností a družstiev do obchodného registra,
  • vykonávanie zmien v obchodných spoločnostiach (zmena obchodného mena, sídla spoločnosti, rozdelenie a prevod obchodného podielu, zmena konateľa, prokuristu, zmena predmetu podnikania, zvyšovanie a znižovanie základného imania spoločnosti a pod.)
  • vypracovanie právnych auditov due diligence súvisiacich s nadobúdaním a prevodom obchodných podielov v slovenských obchodných spoločnostiach,
  • zlučovanie a splynutie obchodných spoločností (zrušenie obchodnej spoločnosti bez likvidácie),
  • likvidácie obchodných spoločností,
  • právne poradenstvo v oblasti akvizícií, fúzií a investícií.

„Vďaka využívaniu zaručeného elektronického podpisu sa pre našich klientov sadzba poplatku vo veciach týkajúcich sa obchodného registra znižuje o 50 % v porovnaní s pevnou sumou ustanovenou v sadzobníku správnych poplatkov.“

Kontaktujte nás

+421 915 05 99 33 office@kubalalegal.eu