Základnou filozofiou kancelárie je poskytovanie komplexných vysokokvalifikovaných právnych služieb, ktoré sú špecificky orientované na individuálne potreby každého klienta.
Kontaktujte nás

+421 915 05 99 33 office@kubalalegal.eu