KUBALA, J.: Právo na účinný prostriedok ochrany základných práv: 3D úroveň na úvahu. In: STUDIA IURIDICA Cassoviensia, ročník 6.2018, číslo 1, ISSN 1339-3995, str. 13 a nasl.

Právo na účinný prostriedok ochrany základných práv

Partner kancelárie JUDr. Jozef Kubala publikoval článok v aktuálnom čísle vedeckého časopisu STUDIA IURIDICA Cassoviensia.

Vo svojom príspevku s názvomPrávo na účinný prostriedok ochrany základných práv: 3D úroveň na úvahu sa venuje porovnaniu právnych úprav základného práva na účinný prostriedok nápravy podľa Charty základných práv Európskej únie, Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Ústavy Slovenskej republiky. Cieľom príspevku je vymedzenie základných charakteristík jednotlivých úprav inštitútu účinného prostriedku nápravy, identifikovanie najvýznamnejších rozdielov a súčasne aj spoločných znakov tohto základného práva v porovnávaných prameňoch, ktoré by malo viesť k pochopeniu rozličných úrovní ochrany základných práv jednotlivca.

Celý článok si môžete prečítať aktuálnom čísle vedeckého časopisu STUDIA IURIDICA Cassoviensia, ISSN 1339-3995, ročník 6.2018, číslo 1, ktorý je dostupný online na http://sic.pravo.upjs.sk/aktualne_cislo.html, prípade si ho stiahnúť tu.

Kontaktujte nás

+421 915 05 99 33 office@kubalalegal.eu