Miesto, úloha a význam vnútroštátneho práva pri zabezpečovaní plnenia záväzkov z medzinárodného a európskeho práva.

Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii

Partner kancelárie JUDr. Jozef Kubala vystúpil na medzinárodnej vedeckej konferencii s názvom Miesto, úloha a význam vnútroštátneho práva pri zabezpečovaní plnenia záväzkov z medzinárodného a európskeho práva, ktorá sa konala na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v dňoch 22. – 23. marca 2018.

Na tejto konferencii vystúpil s príspevkom s názvom „Vnútroštátna právna úprava ako kritérium uplatniteľnosti článku 47 Charty základných práv Európskej únie: neľahká výzva pre súdy členských štátov.“

Bližšie informácie o konferencii sú dostupné na https://conf.upjs.sk/dk/dk2018/index

Kontaktujte nás

+421 915 05 99 33 office@kubalalegal.eu