Informácia o zmene sídla

Informácia o zmene sídla

Vážení návštevníci www.kubalalegal.eu, touto cestou si Vám dovoľujeme oznámiť zmenu sídla našej advokátskej kancelárie KubalaLegal s.r.o..

Od 01. októbra 2018 je adresa sídla našej kancelárie nasledovná:

KubalaLegal s.r.o.
advokátska kancelária
Rozvojová 2
040 11 Košice

Doterajšie telefónne čísla a emailové adresy na našu spoločnosť a našich zamestnancov zostávajú nezmenené.

Kontaktujte nás

+421 915 05 99 33 office@kubalalegal.eu