Повсякденне життя створює умови для появи великої кількості цивільно-правових відносин, до яких належать напр.

Цивільне право

. зобов’язання, пов’язані з заподіянням шкоди або права, які виникли у зв’язку з вимогою у її компенсації; відносини, пов’язані з укладанням або розірванням шлюбу та батьківством;  розподілом та регулюванням спільної або роздільної власності подружжя; права, які регулює галузь права про спадщину; відносини, пов’язані з власністю або орендою нерухомості та багато інше.

І в цій різноманітній галузі правових відносин, ми надаємо нашим клієнтам професійні консультації та представництво в судовому та позасудовому порядках, з тим, що наша діяльність направлена перш за все на:

  • підготовка, юридична оцінка та аналіз договорів, які відносяться до галузі цивільного права,
  • визнання прав щодо відповідальності за заподіяну шкоду, вимога у компенсації шкоди та втраченої вигоди, застосування вимог страхування відповідальності, відшкодування збитків і втраченої вигоди,
  • скасування та врегулювання спільної власності подружжя (СВП) і спільної власності на рухоме і нерухоме майно в судовому процесі або позасудовій угоді,
  • представництво спадкоємців та кредиторів у спадковому процесі,
  • реєстрація товарних знаків та представництво в Департаменті промислової власності Словацької Республіки,
  • юридичні послуги, пов’язані з захистом особистості (врегулювання прав від незаконного обмеження особистих прав відповідно до Закону про цивільне право та Закону про друковані засоби масової інформації),
  • представництво інтересів клієнта щодо стягнення боргу в судовій справі або позасудових переговорах, так і представництво в екзекуційній справі,
  • створення та реєстрація суб’єктів цивільного права (громадські об’єднання, фонди, некомерційні організації, які надають загальні служби та інше), зміни в цих суб‘єктах,
  • представництво інтересів клієнтів в судових спорах та арбітражних процесах.

 

Зв'язатися з нами

+421 915 05 99 33 office@kubalalegal.eu